TVGDYNIA

POLSKA WÓDKA USTAWOWO ZDEFINIOWANA

telewizja 16 lipca 2013 INNE, VIDEO Możliwość komentowania POLSKA WÓDKA USTAWOWO ZDEFINIOWANA została wyłączona

Polska Wódka określona ustawowo.
Polska wódka, której nowa definicja weszła w życie w styczniu br. mocą ustawy, jest jedyną polską produktową marką globalną, cenioną od pokoleń na rynkach całego świata i jednocześnie silnie kojarzoną z Polską.
13 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wyrobie napojów spirytusowych definiująca polską wódkę jako tę produkowaną wyłącznie na terytorium Polski z ziemniaków albo tradycyjnych zbóż. Umożliwi to budowę wizerunku oraz ochronę ekonomicznych
i prawnych interesów polskiej wódki w kraju i za granicą. Czym jest whisky dla Korony Brytyjskiej a szampan dla Francji, tym jest wódka dla Polski.
Przemysł spirytusowy jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego sektora żywnościowego. W 2011 r. budżet państwa został zasilony kwotą 6,44 mld zł pochodzącą z podatku akcyzowego. Niebagatelną wartość stanowi też podatek 23% VAT, którego wpływy do budżetu w 2011 r. wyniosły 2,9 mld zł. Ponadto proces produkcji polskiej wódki stwarza miejsca pracy i generuje dochody dla rolników, gorzelników, wytwórców opakowań, pracowników transportu. Jednocześnie, dzięki polskiej wódce uzyskują przychody centra logistyczne, handel hurtowy i detaliczny, pracownicy hoteli, barów i restauracji. Polska wódka jest wreszcie synonimem jakości znanej i cenionej przez konsumentów w Polsce i na świecie.
Definicja polskiej wódki jest odpowiedzią na definicję wódki określoną przez Parlament Europejski. Według tej ostatniej wódka może być produkowana z każdego surowca pochodzenia rolniczego.
Opierając się na uchwalonej ustawie Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association opracowało Program „Polska Wódka”, w tym serię oznaczeń słowno – graficznych, które odnoszą się do oznaczenia geograficznego „Polska Wódka/Polish Vodka”. Oznaczenia takie mogą być umieszczane na produktach spełniających kryteria ustawowe w celu podkreślenia waloru produktu i zagwarantowania spełniania przezeń kryteriów ustawowych. Uprawnionym do przyznawania praw do używania oznaczeń jest Stowarzyszenie. Prawo do ich używania może być przyznane każdemu producentowi, który zgłosi do Stowarzyszenia akces przystąpienia do Programu „Polska Wódka”
i którego produkt spełniać będzie kryteria określone ustawą. Stowarzyszenie przed przyznaniem prawa do używania oznaczeń ma możliwość weryfikacji składników i procesu produkcji.
Stowarzyszenie Polska Wódka – Polish Vodka Association (PVA) – organizacja zrzeszająca osoby, firmy i instytucje pragnące chronić tradycję oraz wartości związane z polskim przemysłem spirytusowym (www.pva.org.pl).

Like this Article? Share it!

Comments are closed.