TVGDYNIA

PIKNIK KULTURALNO REKREACYJNO HISTORYCZNY GDYNIA REDŁOWO

telewizja 1 października 2012 VIDEO, WYDARZENIA Możliwość komentowania PIKNIK KULTURALNO REKREACYJNO HISTORYCZNY GDYNIA REDŁOWO została wyłączona

Gdynia po godzinach
Celem konkursu dla rad dzielnic jest wspieranie inicjatyw i integracja społeczności lokalnej, wokół działań kierowanych do najmłodszych mieszkańców. Szczególnie ważnym elementem przygotowywania wniosków w tym konkursie jest udział odbiorców — środowisk młodzieżowych, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, samorządów szkolnych, a także rodziców, nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu potrzeb i wypracowywaniu rozwiązań. Proponowane przedsięwzięcia mają być realną alternatywą dla tych osób, które z braku ciekawej oferty spędzania czasu wolnego są zagrożone wpływem środowisk patologicznych, stąd istotne są elementy wychowawcze proponowanych przedsięwzięć. W ramach działań konkursowych premiowane będą takie, które kierowane są do osób wykluczonych społecznie — dzieci i młodzieży z trudnościami w szkole lub w domu, a także niepełnosprawnych. W formule konkursu mieszczą się zróżnicowane przedsięwzięcia, na przykład; kluby młodzieżowe, świetlice, turnieje sportowe, zajęcia rekreacyjno–ruchowe, spotkania tematyczne, grupy teatralne, muzyczne oraz inne lokalne inicjatywy służące rozwojowi, wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży

Like this Article? Share it!

Comments are closed.