TVGDYNIA

KONFERENCJA PRASOWA W UM GDYNIA 09.12.2013


„Gdynia bez barier” – Agnieszka Kamińska z Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych UM Gdyni. Zapowiedź 15 edycji konkursu.


Cezary Horewicz i Marcin Kowalewski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni opowiedzieli o gdyńskim wsparciu osób bezdomnych w czasie zimy. www.mopsgdynia.pl


Beata Szadziul – Pełnomocnik Prezydenta ds. polityki rodzinnej oraz Tomasz Chamera – dyrektor Sportowy zapraszają na imprezę świąteczną dla dzieci pt. „Gwiazdka z wiatrem w żaglach”.
14 grudnia 10-17, PPNT Gdynia. www.gdyniasport.pl


Gdyńska Kampania Społeczna „MAMY więcej”. Joanna Kraszewska, Sylwia Mierzewska, Dagmara Gałecka, Barbara Matwiejczyk.
Informacje na temat projektu: https://pl-pl.facebook.com/MamyWiecej


Anna Żukowska i Zofia Zelez-Richert z Fundacji Mamy z Morza informują o projekcie „O matko, Ty szyjesz!”. www.mamyzmorza.org


Agnieszka Gliwińska z placówki „Gdyński Most Nadziei”, zapowiadała coroczne spotkanie w Fundacji  z cyklu „Jak zdarza się szczęście…”, którego gościem będzie aktorka Anna Iwasiuta-Dudek.
spotkanie odbędzie się 14 grudnia w Caffe MINGA.  Info o wydarzeniu: http://www.mostnadziei.pl/index.php/aktualnosci/91-zapraszamy-na-spektakl-bog-jest-kobieta-o-jednej-piersi


Maciej Karmoliński Z-ca Dyrektora ZDiZ  opowiedział o obecnym stanie dróg.  www.zdiz.gdynia.pl


Joanna Wojdyło – rzecznik prasowy Muzeum Emigracji w Gdyni opowiedziała o wykładzie z cyklu „ZA GRANICĄ SZTUKI”.  www.muzeumemigracji.pl


„Mikołaje na Motocyklach”  –  inicjatywę rowerową przedstawiał Marek Radyko oraz  Jakub Ubych ze Stowarzyszenia In gremio.  www.ingremio.edu.pl


O akcji „Mikołaje na motocyklach” opowiadali również: Anna Pszczoa (Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie im. Jana Bobczyka),  Milena Nieścior (Kolibki Adventure Park) oraz Jacek Repeta.


Muzeum Marynarki Wojennej. Agnieszka Skibińska.  „Mapa Lubinusa w Gdyni”. Więcej na temat wydarzenia: www.gdyniacogdziekiedy.pl/mapa-lubinusa-w-gdyni-wernisaz-w-mmw/


Przemysław Rydzewski. 17 – muzyczny – numer Blizy.


Paweł Domrazek z Referatu Promocji UM Gdyni Informacje z INFOBOXu oraz  Marcelina Rozmus – szczegóły Targów Designu i warsztatów handmade.


Prezydent Wojciech Szczurek, wiceprezydent Marek Stępa i poseł Stanisław Lamczyk zrelacjonowali spotkanie z podkomisjami stałymi Sejmu RP:  Komisją Infrastruktury, Podkomisją stałą ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej oraz Podkomisją stałą ds. transportu drogowego i drogownictwa m.in. na temat OPATu.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.