TVGDYNIA

GNIEW.ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU GMIN POMORSKICH.

telewizja 10 kwietnia 2014 SPOZA GDYNI, VIDEO Możliwość komentowania GNIEW.ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU GMIN POMORSKICH. została wyłączona

W dniach 10-11 kwietnia na Zamku w Gniewie odbyły się kolejne obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich – organizacji powstałej z inicjatywy przedstawicieli samorządów gminnych, w 1992 roku, jako efekt zapotrzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Obecnie, zrzesza 74 gminy wiejskie i miejsko – wiejskie, co czyni ją największą w regionie korporacją samorządową.

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem i władzą stanowiącą organizacji. W jego skład wchodzą burmistrzowie i wójtowie miast i gmin członkowskich. Na czas obrad zapraszani są również liczni goście. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas m.in. komisarz europejski Janusz Lewandowski, europoseł Jan Kozłowski, wiceminister administracji i cyfryzacji Bogdan Dombrowski, wiceminister edukacji narodowej Przemysław Krzyżanowski, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski i in.

Tegorocznym obradom przewodniczył prezes ZGP, Błażej Konkol, który przedstawił sprawozdanie z działalności oraz wykonanie budżetu za ubiegły rok. Członkowie Związku Gmin Pomorskich nie mieli do przedstawionych sprawozdań żadnych zastrzeżeń dlatego jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium.
Spotkanie burmistrzów i wójtów było również polem do rozmów o najważniejszych  problemach, z którymi muszą się zmierzyć samorządy. Burzliwą dyskusję, jak zawsze, wywołała sprawa kosztów, które ponoszą samorządy jako organy prowadzące szkoły. Z udziałem przedstawicieli ministerstw, marszałka województwa pomorskiego, agencji i różnych instytucji mówiono  także o innych sprawach m.in. o farmach wiatrowych, kanalizacji,  podatkach, cyfryzacji obszarów wiejskich. W wyniku dyskusji Zgromadzenie Ogólne podjęło niemalże 30 stanowisk.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.